Anläggningstransporter

Anläggningstransporter

XR är en lika komplett som erfaren leverantör av alla typer av tjänster inom anläggningsbranschen. Med Skaraborg som utgångspunkt hjälper vi lokala, nationella och internationella företag i bygg- och entreprenadbranschen med tjänster och material av hög kvalitet. Vi har den kompetens och de muskler som behövs för att ta oss an både stora helhetslösningar och mindre uppdrag.

Det material vi levererar hämtar vi lokalt, antingen från våra egna täkter eller från närliggande samarbetspartners. Exempelvis tillverkar vi och säljer certifierad Hasselforsjord genom lokala samarbeten.

Tjänster som vi erbjuder:

 • Transporttjänster
 • Maskintjänster
 • Materialförsäljning
 • Asfaltstransporter
 • Stödkantläggning
 • Schakt- och materialtransporter
 • Masshantering
 • Vinterväghållning

Material som vi erbjuder:

 • Bergkross
 • Grus
 • Makadam
 • Sand
 • Singel
 • Stenmjöl
 • Dräneringsgrus
 • Väggrus
 • Hasselforsjord
 • Täckbark
 • Harpad jord

Relaterade logistiklösningar

Gods inrikes

XR fraktar alla sorters gods och laster över hela landet. Vi är en lokal och snabbfotad aktör med stor kapacitet och lång erfarenhet.

Läs mer

Gods utrikes

XR:s hjul rullar där våra kunder behöver oss – även utomlands. Vi trafikerar Norden med ett stort antal egna bilar och kör bland annat dagliga transporter från Skaraborg till alla delar av Norge.

Läs mer

Bulktransport

XR har en stor och modern flotta för transporter av bulkmaterial. På uppdrag av stora och små aktörer förser vi hela Västsverige med bland annat cement, kalk och sand.

Läs mer

Specialtransport

Behöver du transportera gods som är högt, brett, långt, tungt eller på annat vis otympligt? XR Logistik förmedlar specialtransporter som klarar de allra flesta utmaningar.

Läs mer

Lantbrukstransport

XR har lång erfarenhet av logistik för lantbruk och har en specialiserad avdelning för detta segment. Från vårt kontor nära Lidköpings hamn formar vi helhetslösningar för marknadens allra största aktörer, men hjälper också enskilda lantbrukare och mindre lantbruksföretag.

Läs mer

Distribution

XRs dotterbolag RC Transport har en modern och varierad fordonspark som klarar de flesta transportuppdrag inom distribution, fjärr och expressbud inom Skaraborg.

Läs mer