Anläggning

Anläggningstransporter

XR Logistik har transportlösningar för alla typer av anläggningsuppdrag. Vi säljer och levererar grus, jord och bergmaterial med hög kvalitet till nationella, regionala och lokala företag inom bygg-, anläggnings- och entreprenadbranschen.

Materialet vi levererar transporteras lokalt nära arbetsplatsen, antingen från egna täkter eller från samarbetspartner. Vi utgår från och verkar huvudsakligen i Skaraborg.

Vi förfogar över drygt 100 anläggningsfordon i varierande utförande. Detta tillsammans med våra maskintjänster ger er en komplett anläggningspartner. Oavsett resursbehov anpassar vi vårt utförande efter uppdraget med rätt fordon på rätt plats.

Våra transportörer har stor erfarenhet och kunskap inom området. Vi erbjuder transporter med god planering av våra kompetenta transportledare.

Tjänster vi utför:

  • Anläggningstransporter
  • Asfalt- och stödkantläggning
  • Maskintjänster
  • Schakt och materialtransporter
  • Special- och kranarbete
  • Materialhantering
  • Vinterväghållning; snöröjning och saltning

Kontakta oss på anläggning

Behöver du transport eller material inom bygg och anläggning. Kontakta oss – vi hjälper dig!