transport

Logistik

Vi erbjuder behovsanpassade transport- och logistiklösningar efter specifika önskemål och krav.

Vi har nära samarbeten med våra kunder. Ingen kund är vare sig för liten eller för stor – oavsett behov är det vårt mål att leverera effektiva, lönsamma frakt- och transportlösningar. Vi är en komplett partner som kan utföra flera steg i försörjningskedjan för att underlätta för er som kund.

Med våra kompetenta åkerier, transportörer och erfarna transportledare kan vi erbjuda olika transportlösningar inom anläggning, bulk, fjärrtransporter, godstransporter, lantbruk och skog. Inrikes och utrikes.

Läs mer om våra områden här:

Anläggning

Anläggning

Vi har drygt 100 anläggningsfordon i varierande utförande som tillsammans med våra maskintjänster ger er en komplett aktör inom anläggningsbranschen.

Läs mer

Bulktransport

Bulk

Våra bulktransporter levererar pulveriserat och granulerat material över hela Sverige och övriga Norden. Vår fordonspark består av moderna fordon för minsta möjliga miljöpåverkan.

Läs mer

Företagsbilar

Företagsbilar

Vill ni synas? XR förser den lokala marknaden med ett stort antal företagsbilar där bilarna kan vara profilerade med kundens egna profil för att stärka sitt marknadsvärde.

Läs mer

Inrikestransport

Gods - inrikes

Oavsett behov så har vi lösningen för alla typer av fraktbehov inrikes, såväl för traditionell godstrafik som för specialtransporter.

Läs mer

Gods - utrikes

Behöver du transport utanför Sverige? Dagligen trafikerar vi Sverige – Norge med våra lastbilar. Med ett brett nätverk trafikerar vi ut i Europa.

Läs mer

Spannmålstransport

Lantbruk

Behöver du transport av spannmål? Vi hjälper dig! Vi arbetar med marknadens största aktörer men även enskilda lantbrukare och mindre lantbruksföretag.

Läs mer

Lastväxlare

Lastväxlartransporter

XR har ett stort antal lastväxlarfordon. Det ger möjlighet till flexibla transporter genom att lastbärarna kan anpassas efter era önskemål.

Läs mer

Timmertransport

Skog

Vi transporterar skogsråvaror, bränsle och färdigvaror åt de stora aktörerna inom skogsindustrin men även åt mindre aktörer. Effektiva och anpassade transporter.

Läs mer

Specialtransport

Specialtransport

Transport av maskiner, brokonstruktioner, takstolar, smideskonstruktioner, tankar, krossverk mm. Vi har rätt kunskap, kapacitet och extra noggrannhet

Läs mer