Hyra container SKARA 

Hyra containter Skara

XR hyr ut ett brett sortiment av avfallscontainrar och kärl för både källsortering och avfall i hela Skaraborg. Självklart tar vi också hand om det du slänger. Vi formar flexibla lösningar för regelbunden avfallshantering i stor skala, men hyr också ut enstaka kärl för tillfälliga behov. Hos oss får både stora och små företag personlig service.

Regler vid utställning och hemtagning av container

  • Väg till och från containern måste vara farbar d.v.s. fri från hinder och kunna bära en tung lastbil på minst 18 ton
  • Nedhängande grenar ska vara bortsågade så att fri höjd om 4,5 meter råder samt en bredd om 3m (+ eventuellt sväng utrymme)
  • Vintertid ska vägen vara plogad och sandad
  • Containern får inte överlastas och inget får sticka ut från containern

Exempel på produkter som vi hyr ut:

  • Containrar
  • Behållare
  • Kärl
  • Komprimatorer