Sand

FALLSAND – LEKPLATSSAND

0/4 Fallsand – EU sand

Alla barn har rätt till lek i en stimulerande, trygg och lämplig miljö, det innebär bland annat att barns miljöer och lekplatser ska vara säkra och tillgängliga.
En lekplats ska vara så byggd att risken för skador vid en olycka begränsas. Därför är det viktigt att underlaget vid lekredskapen är av stötdämpande material.

 

Vi tillhandahåller stötdämpande material i form av sand från vår täkt i Fimmersta, materialet uppfyller kraven för lekplatssand och är testad av RISE Research Institutes of Sweden enligt SS-EN 1177 för bestämning av kritisk fallhöjd. Tack vare bestämningen kan man dimensionera hur tjockt sandskiktet ska vara för att minimera skador.

 

Rätt tjocklek

För att säkerställa en säker miljö och högsta möjliga stötdämpande effekt är det viktigt att NI som kund och köpare av sand informerar om den högsta fallhöjden och storleken på lekområdet.

Fastställ tjockleken utifrån den högsta fallhöjden enligt nedan tabell. Beräkna därefter lekområdets yta.

Vi hjälper dig att få den volym som krävs!

 

 

 

 

 

 

 

Vill du beställa?

Är du intresserad av material i storsäck eller har du frågor kring produkterna och leverans, tveka inte att höra av dig till oss via formuläret nedan. Vi hjälper dig!