Ny VD i XR Logistik

XR Logistik AB har som ny VD anställt Johan Hedihn. Johan kommer närmast från en tjänst som affärsutvecklingschef hos Staples med ansvar för större kunder i Norden. Tidigare har Johan bl.a. varit VD på Skara Sommarland och Billingehus samt inom Livsmedelskoncernen Lindahls. Johan är med sin familj boende strax utanför Skövde och är uppväxt i Skaraborg.

VD Tjänsten inom XR Logistik har efter vår organisationsöversyn kommit fram till att inriktas på att ansvara för de gemensamma funktionerna och styrelsens arbete.

Inom våra affärsområden och dotterbolag entreprenad, transport och miljöhantering ligger ansvaret för affärsutveckling och driften av respektive verksamhet hos affärsområdescheferna Per, Thomas och Madeleine, detta i egenskap av VD roller och direktrapporterande till XR:s styrelse.

Vi räknar med att Johan börjar sin anställning hos oss den 10 april.