timmer

Skog

Skogsbruk är en viktig industri för Sverige vilket skapar behov av effektiva och anpassade transportlösningar. XR utför allehanda transporter av skogsråvaror, bränsle och färdigvaror åt de stora aktörerna inom skogsindustrin men även åt mindre aktörer.

Oavsett storlek på uppdragsgivare är kapacitet, kvalitet och närhet till kund viktiga incitament för ett lyckat samarbete.

Vi transporterar:

  • Virke
  • Timmer
  • Skogsflis
  • Terminalflis

Transport av timmer, virke, skogs- och terminalflis.

Kontakta oss för hjälp och rådgivning gällande transport av skogsråvaror, via formuläret nedan eller på tel. 010-474 12 80.