INFORMATION om nya Avfallsförordningen gällande Anteckningsskyldighet av Farligt Avfall (Avfallsförordning 2020:614)

Gällande Ny Avfallsförordning (2020:614)
Som börjar gälla 1 augusti 2020 med Rapporteringsplikt fr.o.m 1/11 -20

 

Vi håller information i ämnet, vilka som berörs, vad som är viktigt för dig som kund och vad vi kan hjälpa er med.

Var – via teams den 22/10 klockan 10:00 där man också kan ställa frågor.

Anmäl ert deltagande på infotillfället via:

Maria Barrestig  Kvalité- och miljösamordnare

  010 – 474 10 26