Fortsatt skydd av dina personuppgifter

Vi på XR har alltid värnat om våra kunder, leverantörer och anställdas personliga integritet.
Läs mer om hur vi arbetar med integritet och personuppgifter på Integritet- och personuppgiftspolicy