Täckbark

Täckbark

Täckbarken är populär som ”ogräshämmare” i häckar, planteringar mm.