Natursten

Läggs som dekoration i rabatter, gångar och stenpartier.

Storlekar:
8-12
12-16
16-25