Provtagning

Laboratorium

XR’s laboratorium är sedan augusti 2012 ackrediterat av Swedac (ackrediteringsnummer 2058) enligt ISO/IEC 17025:2018 för provtagning av vägmaterial. I laboratoriet säkerställs kvaliteten på olika bergmaterial. De provningar vi utför inom ramen för ackrediteringen är:

Geometriska egenskaper

  • Bestämning av kornstorleksfördelning – Siktning, SS-EN 933-1
  • Bestämning av kornform Flisighetsindex, SS-EN 933-3
  • Bestämning av kornform – LT-index, SS-EN 933-4

Mekaniska och fysikaliska egenskaper

  • Bestämning av vattenkvot, SS-EN 1097-5

    Mätosäkerhet

  • På provtagningsrapporten anges inte någon mätosäkerhet. Vi tar heller inte hänsyn till mätosäkerheten vid jämförelse med gränsvärde eller regelverk.

Kontakta laboratoriet

Behöver du hjälp med provtagning och säkerställa kvaliteten på bergmaterial? XR hjälper dig. Kontakta 010-474 12 31 eller via formuläret nedan.