Provtagning

Laboratorium

XR’s laboratorium är sedan augusti 2012 ackrediterat av Swedac (ackrediteringsnummer 2058) enligt ISO/IEC 17025:2005 för provtagning av vägmaterial. I laboratoriet säkerställs kvaliteten på olika bergmaterial. De provningar vi utför inom ramen för ackrediteringen är:

Geometriska egenskaper

  • Bestämning av kornstorleksfördelning – Siktning, SS-EN 933-1
  • Bestämning av kornform Flisighetsindex, SS-EN 933-3
  • Bestämning av kornform – LT-index, SS-EN 933-4

Mekaniska och fysikaliska egenskaper

  • Bestämning av vattenkvot, SS-EN 1097-5

Kontakta laboratoriet

Behöver du hjälp med provtagning och säkerställa kvaliteten på bergmaterial? XR hjälper dig. Kontakta 010-474 12 31 eller via formuläret nedan.