ADR

ADR-transport

XR har lång erfarenhet av ADR-transport och att transportera farligt avfall. En del av avfallet transporteras till vår egen anläggning Miljöstation vid Risängen i Skövde. Detta avfall sorteras, behandlas och transporteras sedan vidare till andra godkända slutomhändertagare.

Våra ADR-bilar är byggda för att effektivt kunna tömma oljeavskiljare, spolplattor samt rengöra bassänger och tankar.

  • Vattenbehandling
  • Övrigt farligt avfall
  • Kompostering av slam